BAŞLANGIÇ

Videolara Giriş
Satışı Durdurulmuştur.

 Denklem Çözme 
 

 Rasyonel Sayılar Denklem 
 

 Oran Orantı Sayı Prob.
 

 Kesir Problemleri 
 

 Karışım Problemleri 
 

 İşçi - Sayı Problemleri 
 

 Üslü Sayılar Denklemler 
 

 Köklü Sayılar 
 

 Mutlak Değer 
 

 Basit Eşitsizlikler - Sıralama 
 

 Fonksiyonlar - Grafikler