Matematikte “10” netin altındayım... 

ISINDIRMA PAKETİ (ISP)  ile mi yoksa KARMA PAKET ile mi çalışmaya başlamalıyım?

 Bunu kendinizi test ederek karar verin! 

ISP VİDEO DESTEK PAKETİ almalı mıyım?

KARMA PAKET mi yoksa SINAV PAKETİ mi almalıyım?