MSÜ KARMA

MATEMATİK

LİSEDEN

ÜNİVERSİTEYE

GEÇİŞ

Tanıtıma özel fiyatı çok kısa süreliğine geçerlidir. Fırsatı kaçırmayın !

350 ₺

Paket kullanım süresi 1 yıldır

Rakamlar
Doğal ve Sayma Sayılar
Basamak Kavramı
Ardışık Sayıları Tanıyalım
Tamsayılar
Rasyonel sayılar ve diğer sayılarla olan ilişkisi
Reel Sayılar
Yakında
Yakında
Yakında
Kuvveti Tanıyalım
Pozitif-Negatif Sayılar
Çift ve Tek Sayılar
Yakında
Yakında
Yakında
Yakında
Yakında
Ardışık Sayıları Öğrenelim
Asal Sayılar -
Aralarında Asallık
Yakında
Yakında
Yakında
Yakında
Yakında
Köklü Sayılar Tanıyalım
İrrasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılar
Yakında
Yakında
Yakında
Yakında
Yakında
Rasyonel Say. Dört İşlem
Yakında
Ondalıklı - Devirli Say.
Yakında
Rasyonel Sayı. Sıralama
Yakında
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 
(Basit eşitsizlik) - Eşitsizlikler
Yakında
Yakında
Bölme Algoritması
Bölünebilme Kuralları
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizlikler
Yakında
Yakında
Asal Çarpanlarına ayırma
Yakında
Yakında
Yakında
Yakında
OBEB-OKEK ve Problemleri
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar
eden durumlar içeren problemler
Yakında