A seviye: Temel sağlamsa bu seriden izleyebilirsiniz.
B seviye: Temel orta düzeyse
bu seriden izleyebilirsiniz.
SAYILAR
ÇÖZÜMLEME
SAYILAR
ÇÖZÜMLEME
BÖLME - BÖLÜNEBİLME - FAKTÖRİYEL
BASİT EŞİTSİZLİK-MUTLAK DEĞER
RASYONEL SAY - DENKLEMLER
ÜSLÜ SAYILAR
KÖKLÜ SAYILAR
ORAN VE ORANTI
SAYI PROBLEMLERİ
BÖLME - BÖLÜNEBİLME - FAKTÖRİYEL
BASİT EŞİTSİZLİK-MUTLAK DEĞER